O MNIE

Mgr Iwona Biernat pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki, instruktor masażu Shantala

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek Pedagogika i Pedagogika Specjalna. Doświadczenie zawodowe zdobyłam na stażu terapeutycznym w Ośrodku dla Dzieci i Dorosłych z Autyzmem oraz ich rodzin Fundacji Synapsis w Warszawie oraz pracując w przedszkolu.

Ukończyłam m.in. :

  • Szkolenie w zakresie Model Wczesnej Interwencji – MODEL INSITE
  • Szkolenie w zakresie Elementów Metody Werbo -Tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej /cz.1./
  • Warsztaty z zakresu programu KLUCZ DO UCZENIA SIĘ
  • Warsztaty z zakresu terapii percepcyjno-motorycznej RUCH DLA UCZENIA SIĘ (MOVE TO LEARN)
  • Szkolenie: Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Fundacja Synapsis
  • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
  • Kurs I-ego stopnia Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
  • Szkolenie z zakresu Pedagogiki Marii Montessori
  • Pedagogika Planu Daltońskiego – szkolenie podstawowe

Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Moim głównym zawodowym zainteresowaniem jest Autyzm i praca z dziećmi z ASD. Jestem zwolenniczką edukacji alternatywnej, swoją pracę opieram m.in. na metodzie Montessori, Planie Daltońskim, Neurodydaktyce.

Prywatnie mol książkowy, mama dwóch przedszkolaków – Juliana i Ignacego.