CENNIK

  • Terapia pedagogiczna (m.in. z użyciem słuchawek Forbrain) 75zł
  • Diagnoza procesów integracji sensorycznej, pierwsza 250zł;
  • Diagnoza powtórna 150zł
  • Terapia Integracji Sensorycznej 75zł
  • Terapia Ręki 75zł
  • Masaż Shantala zajęcia grupowe lub indywidualne (możliwe również z dojazdem do klienta) 150zł 3 spotkania
  • Zajęcia ogólnorozwojowe dla Maluchów 30zł
  • Konsultacje 50zł
  • Konsultacje dot. badań przesiewowych M-CHAT –RF BEZPŁATNE
  • Przesiewowe narzędzie przeznaczone do regularnych obserwacji dzieci w wieku 16-30 miesięcy. Przy jego pomocy można ocenić ryzyko wystąpienia autyzmu u danego dziecka jako niskie, średnie lub wysokie. Rodzice wypełniają arkusz M-CHAT-RF a terapeuta bezpłatnie dokonuje jego weryfikacji.