ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA MALUSZKÓW

Zajęcia ogólnorozwojowe dla Maluszków prowadzimy w małych grupach. Polegają one na wspólnej zabawie dzieci wraz z rodzicami/opiekunami według przygotowanego przez prowadzącego scenariusza. Podczas spotkań śpiewamy, tańczymy, wykonujemy małe prace plastyczne oraz wykorzystujemy wiele ciekawych materiałów, gier i zabaw edukacyjnych. Wspólna zabawa sprzyja interakcjom z rówieśnikami, co w sposób nieoceniony wpłynie na rozwiniecie umiejętności społecznych dzieci.
Celem zajęć jest wspieranie ogólnego rozwoju dzieci oraz profilaktyka nieprawidłowości integracji sensorycznej.

Korzyści dla rodziców:

  • pogłębianie więzi z dzieckiem poprzez wspólną zabawę i poznawanie siebie nawzajem
  • pomysły kreatywnych zabaw w domu
  • wymiana doświadczeń między rodzicami