FORBRAIN

Dzieci korzystające z zajęć terapeutycznych w Gabinecie edukacyjno-terapeutycznym PERSPEKTYWA mogą skorzystać w gabinecie bez żadnych dodatkowych opłat z urządzenia Forbrain, które ma szerokie zastosowanie terapeutyczne.

Forbrain® to urzadzenie do ćwiczeń słuchowo – głosowych. Używać go można po kilkanascie minut dziennie przez kilka tygodni. Słuchawek Forbrain można używać podczas głośnego czytania, recytacji, ćwiczeń dykcyjno – artykulacyjnych i podczas rozmowy z druga osobą.

Forbrain® to urządzenie chronione patentem, wyposażone w dynamiczny filtr. Ten filtr został opracowany tak, by włączał się automatycznie przy nagłosie słów i przy długich samogłoskach. Są to dźwięki podstawowe dla konstrukcji mowy, ponieważ określają rytm i prozodię zdania oraz pozwalają zrozumieć jego sens.
Zresztą, sprzyjając przekazywaniu dźwięków poprzez drgania kości czaszki, Forbrain® wzmacnia skorygowany w ten sposób głos i dostarcza intensywnej stymulacji układowi nerwowemu.

Działanie tego urządzenia polega na stymulowaniu słuchowo – głosowym sprzężenia zwrotnego przez mówienie do mikrofonu, co pozwala poprawić percepcję słuchową i przetwarzanie informacji dźwiękowych.

Dzięki przewodnictwu kostnemu i dynamicznemu filtrowi pacjent słyszy swój głos inaczej niż do tej pory. Osoba nosząca słuchawki stopniowo odczuwa, że zmienia się jej głos, coraz lepiej mówi i lepiej koncentruje się a dźwiękach mowy. Forbrain®, poprzez stymulację wibracją i dźwiękiem stymuluje korę mózgową i wpływa korzystnie na procesy poznawcze, motywacyjne i zdolności komunikowania się.

onieważ słuchawki Forbrain® poprawiają działanie słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego, są cenną pomocą w następujących dziedzinach:

  • dykcja i wymowa,
  • uwaga i koncentracja,
  • werbalna pamięć robocza i pamięć krótkoterminowa,
  • czytanie.