TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna (m.in. w słuchowkach Forbrain)

Jest to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się. Mają one na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Terapia stanowi swoistą interwencję wychowawczą, zmierzającą do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej, także w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

W „Perspektywie” mamy bogato wyposażoną salę w pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, maxi plansze, blat led oraz pomoce Montessori. Podczas terapii Montessori dziecko pracuje z materiałem rozwojowym, który uwzględnia stopień trudności, izoluje trudności, pobudza ciekawość i zainteresowanie, wyzwala zróżnicowane formy aktywności (z zakresu praktycznego dnia, sensoryki, mowy, matematyki, wychowania kosmicznego, wychowania artystycznego) umożliwia samodzielna kontrolę błędu, poszukiwanie i odkrywanie zasad i różnych rozwiązań. Metoda Montessori powstała ponad sto lat temu, dlatego też swoich działań nie opieramy w pełni i wyłącznie na jej założeniach. Jest ona dla nas inspiracją, wykorzystujemy cudowne bogactwo pomocy.

Zajęcia kierowane są do:

  • Dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji
  • Dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
  • Dzieci mających problemy z ortografią
  • Dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
  • Dzieci z niską wiarą w swoje możliwości z brakiem motywacji
  • Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
  • Dzieci, które chcą nadrobić zaległości w szkole
  • Dzieci, które potrzebują pomocy przy wykonywaniu zadań domowych