TERAPIA RĘKI

Terapia ręki u dzieci to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Głównym celem zajęć jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Trudności dziecka w zakresie małej motoryki traktowane są jako problem tkwiący w całym rozwoju psychoruchowym dziecka. Oznacza to, że pracując nad trudnościami manualnymi dziecka nalży skupić się na funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki.

DLA KOGO TERAPIA RĘKI?

 • Dla dzieci, które nie lubią podejmować czynności manualnych w życiu codziennym (takich jak układanie sztućców, segregowanie drobnych przedmiotów, manipulacja przedmiotami)
 • Dla maluchów, które mają trudności z samoobsługą – mycie rąk, zapinanie guzików, ubieranie się, zdejmowanie skarpetek, wiązanie sznurówek)
 • Przy trudnościach z koordynacją obu rąk (szczególnie przy wycinaniu nożyczkami, manipulacji przedmiotami, jedzeniem sztućcami)
 • Przy występowaniu obniżonego lub podwyższonego napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej oraz obręczy barkowej
 • Dla dzieci u których widoczna jest niedbałość i niezgrabność ruchów (częste upuszczanie przedmiotów, brak precyzyjnej manipulacji)
 • Przy trudnościach w trzymaniu kredki, ołówka oraz trudnościach w pisaniu.

W CZYM POMAGA TERAPIA RĘKI?

 • poprawia napięcie mięśniowe kończyny górnej
 • pomaga wypracować prawidłowy chwyt ręki
 • kształtuje koordynację wzrokowo – ruchową (oko – ręka)
 • rozwija koordynację obustronną rąk
 • rozwija precyzyjne ruchy ręki
 • wydłuża zdolność koncentracji uwagi
 • stymuluje do prawidłowego odbioru bodźców w obrębie rąk